تبلیغات
«آرماگدون Armageddon» - نخستین انتخابات شورای مرکزی مجمع وبلاگ نویسان مسلمان
 

عمومی ,

: شنبه 9 شهریور 1387 :

نخستین انتخابات شورای مرکزی مجمع وبلاگ نویسان مسلمان


تک تیرانداز
نظر ها () || [لینك مطلب]

تهران، پنج شنبه ۷ شهریور ۱۳۸۷: نخستین انتخابات شورای مرکزی مجمع وبلاگ نویسان مسلمان برگزار شد.

فرهنگسرای رسانه بعدازظهر پنج شنبه میزبان گروهی از وبلاگ نویسان مذهبی بود که می خواستند بعد از چندین سال به فعالیت های مجمع وبلاگ نویسان مسلمان رسمیت ببخشند۳۱ نفر عضو رسمی در این انتخابات حضور داشتند و از میان کاندیداهای مختلف به محمد صالح مفتاح، به عنوان نفر اول، محمد مسیح یار احمدی به عنوان نفر دوم، محسن علی نقیان، به عنوان نفر سوم، سید سجاد ال صاحب فصول نفر چهارم علی اللهیاری به عنوان نفر پنجم رای دادند.

این سه نفر همه از اعضای هیأت موسس مجمع وبلاگ نویسان مذهبی هستند. از میان محمد صالح مفتاح، دانشجوی دانشگاه امام صادق و نویسنده وبلاگ پاسخ گویی، کسی است که بیشترین مقبولیت را در بین وبلاگنویسان داشته است و ۱۸ رای را به خود اختصاص داد.

در عین حال بنده (علی صابونچی) و آقای سید علی پورطباطبایی صاحب وبلاگ  خیزران و سردبیر خبرگزاری آینده روشن و ... (فعالیت سید بزرگوار بیشتر از سمت های ایشان هست و من هم به همین کقدار بسنده می کنم.) در لحظات آخر به علت اینکه دیگران به اندازه کافی حضور داشتند، از شرکت در انتخابات صرف نظر کردیم و تنها به عنوان عضو عادی در انتخابات شرکت کردیم.

مهدی بوترابی، مدیر پرشین بلاگ هم در جلسه حضور داشت و در سخنان کوتاهی ضمن اعلام اینکه به مجمع انتقادات اساسی فراوانی دارد، از برگزاری این انتخابات و روند داوطلبانه آن تشکر کرد.

پی نوشت:

۱ بخش زیادی از این مطلب از وبلاگ خیزران اقتباس(شما بخوانید کپی کردن) شده است.

2 - در سایت مجمع اشاره ای به انصراف بنده و اقای پورطباطبایی نشده است.


ویرایش شده در - و ساعت -

نوشته شده در شنبه 9 شهریور 1387 و ساعت 02:08 ق.ظ توسط : تک تیرانداز

نظر ها () || [


 

عمومی ,

: شنبه 9 شهریور 1387 :

نخستین انتخابات شورای مرکزی مجمع وبلاگ نویسان مسلمان


تک تیرانداز
نظر ها () || [لینك مطلب]

تهران، پنج شنبه ۷ شهریور ۱۳۸۷: نخستین انتخابات شورای مرکزی مجمع وبلاگ نویسان مسلمان برگزار شد.

فرهنگسرای رسانه بعدازظهر پنج شنبه میزبان گروهی از وبلاگ نویسان مذهبی بود که می خواستند بعد از چندین سال به فعالیت های مجمع وبلاگ نویسان مسلمان رسمیت ببخشند۳۱ نفر عضو رسمی در این انتخابات حضور داشتند و از میان کاندیداهای مختلف به محمد صالح مفتاح، به عنوان نفر اول، محمد مسیح یار احمدی به عنوان نفر دوم، محسن علی نقیان، به عنوان نفر سوم، سید سجاد ال صاحب فصول نفر چهارم علی اللهیاری به عنوان نفر پنجم رای دادند.

این سه نفر همه از اعضای هیأت موسس مجمع وبلاگ نویسان مذهبی هستند. از میان محمد صالح مفتاح، دانشجوی دانشگاه امام صادق و نویسنده وبلاگ پاسخ گویی، کسی است که بیشترین مقبولیت را در بین وبلاگنویسان داشته است و ۱۸ رای را به خود اختصاص داد.

در عین حال بنده (علی صابونچی) و آقای سید علی پورطباطبایی صاحب وبلاگ  خیزران و سردبیر خبرگزاری آینده روشن و ... (فعالیت سید بزرگوار بیشتر از سمت های ایشان هست و من هم به همین کقدار بسنده می کنم.) در لحظات آخر به علت اینکه دیگران به اندازه کافی حضور داشتند، از شرکت در انتخابات صرف نظر کردیم و تنها به عنوان عضو عادی در انتخابات شرکت کردیم.

مهدی بوترابی، مدیر پرشین بلاگ هم در جلسه حضور داشت و در سخنان کوتاهی ضمن اعلام اینکه به مجمع انتقادات اساسی فراوانی دارد، از برگزاری این انتخابات و روند داوطلبانه آن تشکر کرد.

پی نوشت:

۱ بخش زیادی از این مطلب از وبلاگ خیزران اقتباس(شما بخوانید کپی کردن) شده است.

2 - در سایت مجمع اشاره ای به انصراف بنده و اقای پورطباطبایی نشده است.


ویرایش شده در - و ساعت -

نوشته شده در شنبه 9 شهریور 1387 و ساعت 02:08 ق.ظ توسط : تک تیرانداز

نظر ها () || [لینك مطلب] || [عمومی , ]