تبلیغات
«آرماگدون Armageddon» - «آرماگدونArmageddon»
 

آرماگدون و آخرالزمان ,

: پنجشنبه 17 شهریور 1384 :

«آرماگدونArmageddon»


تک تیرانداز
نظر ها () || [لینك مطلب]

«آرماگدون Armageddon»  قسمت اول

 «آرماگدون» ؛ یا «هار مجدون» كه در اصل کلمه ای عبری مى‏باشد، به معنى «كوه مجدون» است. «مجدون» در شمال فلسطین اشغالى در كرانه غربى رود اردن واقع شده و در طول تاریخ، شهرى استراتژیك بوده است. این شهر بر سر راه شرق و غرب و شمال و جنوب قرار داشته است و تبعاً جنگ‏هاى بسیارى در آن رخ داده است. در صحیفه «حزقیال نبى»، درباره این جنگ آمده است: «باران‏هاى سیل‏آسا و تگرگ سخت آتش و گوگرد، تكان‏هاى سختى در زمین پدید خواهند آورد؛ كوه‏ها سرنگون خواهند شد، صخره‏ها خواهند افتاد و جمیع حصارهاى زمین منهدم خواهد گردید». كشیشان بنیادگرا این توصیفات را نشانه مبادله سلاح‏هاى تاكتیكى هسته‏اى مى‏دانند. آن‏ها معتقدند مسیح ضربه نخست را وارد خواهد كرد. او سلاح نوینى را به كار خواهد برد كه اثرى شبیه بمب نوترونى دارد: در كتاب «زكریاى نبى» آمده است:«گوشت ایشان در حالتى كه بر پاى‏هاى خود ایستاده‏اند كاهیده خواهد شد و چشمانشان در حدقه گداخته خواهد گردید و زبان ایشان در دهانشان كاهیده خواهد شد.» برخى معجزات در طى این نبرد روى خواهد داد: از جمله نهر فرات خشك خواهد شد. در این تهاجم همه اعراب به اضافه كنفدراسیون روسیه و ایران به اسراییل هجوم خواهند برد. دجّال وارد خاورمیانه مى‏شود و تندیس خود را در معبد یهودى نصب مى‏كند و تقاضا مى‏كند كه همه جهان آن را به جاى خداوند بپرستند. كشیشان بنیادگرا زمانى كمونیست شدن روسیه را نشانه آخرالزمان دانستند. به تبع این نگرش، آنها اعتقاد قلبى به قراردادهاى صلح خاورمیانه ندارند و آنها را پایدار نمى‏دانند. لانگ، مدیر تحقیقات انستیتو كریستیك در 1985 افشا كرد كه «رونالد ریگان»، رئیس جمهور آمریكا، معتقد به ایدئولوژى آرماگدون بوده است. رونالد ریگان در طى همه سال‏هاى زندگى خود تحت تاثیر آموزش مادرش «نل ریگان» بود كه گفته مى‏شود زنى بسیار معتقد به كتاب مقدس بوده است. خود وى گفته است كه ایمانش را مدیون مادرش است. «الینگ وود» كه خود یكى از معتقدان پر و پا قرص پرستش اسراییل و از جمله نبرد آخر الزمان است، گفته است كه او و فرماندار ریگان اغلب با هم مى‏نشینند و درباره پیشگویى‏هاى كتاب مقدس به بحث و گفت‏وگو مى‏پردازند. ریگان در یك مجلس شام مى‏گوید: «این نبىِ خشمگین عهد قدیم، حزقیال است كه بهتر از هر كسى، قتل عامى كه عصر ما را به ویرانى خواهد كشید را پیشگویى كرده است» و سپس با خشم تندى درباره كمونیست شدن لیبى سخن مى‏گوید و اظهار عقیده میكند كه «این علامت آن است كه فرا رسیدن آرماگدون، دور نیست». ریگان همچنین در یك مصاحبه گفته است اعتقاد دارد كه تجدید حیات پیدا كرده است. دادن لقب «امپراتورى شیطانى» به روسیه توسط وى كه بعدها در زبان سیاستمدارن آمریكایى مصطلح شد، از همین بینش سرچشمه مى‏گیرد. 

ادامه دارد...  

«آرماگدونArmageddon» «آرماگدونArmageddon» «آرماگدونArmageddon» «آرماگدونArmageddon» «آرماگدونArmageddon» «آرماگدونArmageddon» «آرماگدونArmageddon» «آرماگدونArmageddon» «آرماگدونArmageddon» «آرماگدونArmageddon» «آرماگدونArmageddon» «آرماگدونArmageddon» «آرماگدونArmageddon» «آرماگدونArmageddon» «آرماگدونArmageddon» «آرماگدونArmageddon» «آرماگدونArmageddon» «آرماگدونArmageddon»

 

 


ویرایش شده در جمعه 18 فروردین 1385 و ساعت 10:04 ق.ظ

نوشته شده در پنجشنبه 17 شهریور 1384 و ساعت 04:09 ق.ظ توسط : تک تیرانداز

نظر ها () || [


 

آرماگدون و آخرالزمان ,

: پنجشنبه 17 شهریور 1384 :

«آرماگدونArmageddon»


تک تیرانداز
نظر ها () || [لینك مطلب]

«آرماگدون Armageddon»  قسمت اول

 «آرماگدون» ؛ یا «هار مجدون» كه در اصل کلمه ای عبری مى‏باشد، به معنى «كوه مجدون» است. «مجدون» در شمال فلسطین اشغالى در كرانه غربى رود اردن واقع شده و در طول تاریخ، شهرى استراتژیك بوده است. این شهر بر سر راه شرق و غرب و شمال و جنوب قرار داشته است و تبعاً جنگ‏هاى بسیارى در آن رخ داده است. در صحیفه «حزقیال نبى»، درباره این جنگ آمده است: «باران‏هاى سیل‏آسا و تگرگ سخت آتش و گوگرد، تكان‏هاى سختى در زمین پدید خواهند آورد؛ كوه‏ها سرنگون خواهند شد، صخره‏ها خواهند افتاد و جمیع حصارهاى زمین منهدم خواهد گردید». كشیشان بنیادگرا این توصیفات را نشانه مبادله سلاح‏هاى تاكتیكى هسته‏اى مى‏دانند. آن‏ها معتقدند مسیح ضربه نخست را وارد خواهد كرد. او سلاح نوینى را به كار خواهد برد كه اثرى شبیه بمب نوترونى دارد: در كتاب «زكریاى نبى» آمده است:«گوشت ایشان در حالتى كه بر پاى‏هاى خود ایستاده‏اند كاهیده خواهد شد و چشمانشان در حدقه گداخته خواهد گردید و زبان ایشان در دهانشان كاهیده خواهد شد.» برخى معجزات در طى این نبرد روى خواهد داد: از جمله نهر فرات خشك خواهد شد. در این تهاجم همه اعراب به اضافه كنفدراسیون روسیه و ایران به اسراییل هجوم خواهند برد. دجّال وارد خاورمیانه مى‏شود و تندیس خود را در معبد یهودى نصب مى‏كند و تقاضا مى‏كند كه همه جهان آن را به جاى خداوند بپرستند. كشیشان بنیادگرا زمانى كمونیست شدن روسیه را نشانه آخرالزمان دانستند. به تبع این نگرش، آنها اعتقاد قلبى به قراردادهاى صلح خاورمیانه ندارند و آنها را پایدار نمى‏دانند. لانگ، مدیر تحقیقات انستیتو كریستیك در 1985 افشا كرد كه «رونالد ریگان»، رئیس جمهور آمریكا، معتقد به ایدئولوژى آرماگدون بوده است. رونالد ریگان در طى همه سال‏هاى زندگى خود تحت تاثیر آموزش مادرش «نل ریگان» بود كه گفته مى‏شود زنى بسیار معتقد به كتاب مقدس بوده است. خود وى گفته است كه ایمانش را مدیون مادرش است. «الینگ وود» كه خود یكى از معتقدان پر و پا قرص پرستش اسراییل و از جمله نبرد آخر الزمان است، گفته است كه او و فرماندار ریگان اغلب با هم مى‏نشینند و درباره پیشگویى‏هاى كتاب مقدس به بحث و گفت‏وگو مى‏پردازند. ریگان در یك مجلس شام مى‏گوید: «این نبىِ خشمگین عهد قدیم، حزقیال است كه بهتر از هر كسى، قتل عامى كه عصر ما را به ویرانى خواهد كشید را پیشگویى كرده است» و سپس با خشم تندى درباره كمونیست شدن لیبى سخن مى‏گوید و اظهار عقیده میكند كه «این علامت آن است كه فرا رسیدن آرماگدون، دور نیست». ریگان همچنین در یك مصاحبه گفته است اعتقاد دارد كه تجدید حیات پیدا كرده است. دادن لقب «امپراتورى شیطانى» به روسیه توسط وى كه بعدها در زبان سیاستمدارن آمریكایى مصطلح شد، از همین بینش سرچشمه مى‏گیرد. 

ادامه دارد...  

«آرماگدونArmageddon» «آرماگدونArmageddon» «آرماگدونArmageddon» «آرماگدونArmageddon» «آرماگدونArmageddon» «آرماگدونArmageddon» «آرماگدونArmageddon» «آرماگدونArmageddon» «آرماگدونArmageddon» «آرماگدونArmageddon» «آرماگدونArmageddon» «آرماگدونArmageddon» «آرماگدونArmageddon» «آرماگدونArmageddon» «آرماگدونArmageddon» «آرماگدونArmageddon» «آرماگدونArmageddon» «آرماگدونArmageddon»

 

 


ویرایش شده در جمعه 18 فروردین 1385 و ساعت 10:04 ق.ظ

نوشته شده در پنجشنبه 17 شهریور 1384 و ساعت 04:09 ق.ظ توسط : تک تیرانداز

نظر ها () || [لینك مطلب] || [آرماگدون و آخرالزمان , ]